Termeni și condiții

Accesarea și utilizarea conținutului site-ului web, presupune acceptarea implicită a condițiilor generale de acces și utilizare, detaliate mai jos. Magazinul online www.sagaris.ro este operat de SC Carsium Invest SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brates nr. 5, ap. 6, punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 1, înregistrat la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/758/2011, Cod Unic de Înregistrare: RO 28253283, cont bancar RO85INGB0000999903853288 deschis la ING BANK NV Amsterdam Sucursala București. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

Comunicări electronice. Utilizarea site-ului www.sagaris.ro (vizionare, cumpărare de produse sau trimitere de e-mailuri) implică acceptarea comunicării în mod electronic. Utilizatorul consimte să primească comunicări pe cale electronică prin e-mail sau prin afișare pe site-ul www.sagaris.ro. Utilizatorul este de acord cu faptul că toate comunicările electronice satisfac aceleași cerințe legale ca și comunicarea în scris.

1.Condiții Generale de Vânzare

A) Condiții Generale

1.Prezentele Condiții Generale de Vânzare, denumite în continuare „CGV”, definesc termenii și condițiile comerciale dintre Carsium Invest S.R.L. sau oricare dintre filialele sale, denumite în continuare „Sagaris”, și oricare dintre clienții înregistrați și aprobați, denumiți în continuare „Client”.

2.Abaterile de la prezentele CGV intră în vigoare numai dacă au fost confirmate în scris de către Sagaris.

3.Prezentele CGV prevalează asupra oricărui alt contract de achiziție propus de Client sau de Sagaris, cu excepția cazului în care acesta este menționat în mod expres în contractul de achiziție.

4.În caz de litigiu, jurisdicția va fi aleasă de Sagaris.

5.Prin forță majoră se înțelege orice împrejurare pe baza căreia executarea contractului nu mai poate fi solicitată în mod rezonabil de către Sagaris, inclusiv orice caz de război, revoltă, pandemie, interdicție impusă firmei Sagaris de către o terță parte, în special atunci când este cauzată de un conflict cu dreptul de proprietate industrială și intelectuală, interzicerea exportului/importului, lipsa materiilor prime și a energiilor, grevă, incendiu și alte calamități. Sagaris are dreptul de a suspenda executarea contractului sau de a anula parțial sau total contractul în caz de forță majoră din partea sa, fără a fi obligată să plătească vreo pagubă Clientului.

6.Sagaris își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste CGV. Orice noi CGV sunt obligatorii pentru Client de îndată ce se consideră că acesta a primit o notificare în acest sens. Versiunea actuală a CGV poate fi găsită întotdeauna pe site-ul web (www.sagaris.ro).

7.În caz de încălcare a CGV de către un anumit Client, Sagaris își rezervă dreptul de a înceta imediat relația comercială și de a suspenda orice expediere de bunuri.

8.Pentru a înțelege modul în care colectăm și prelucrăm datele tale personale în legătură cu serviciile Sagaris, te rugăm să consulți Politica noastră de confidențialitate disponibilă la www.sagaris.ro și Politica privind modulele cookie disponibilă pe www.sagaris.ro.

B) Acceptarea comenzilor

1.Produsele distribuite de Sagaris sunt destinate a fi utilizate în scopuri publicitare și/sau promoționale și nu pentru a fi vândute consumatorilor și/sau utilizatorilor. Sagaris este exonerată de orice răspundere și/sau sancțiune în cazul în care produsele sunt utilizate de către terți în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

2.Toate comenzile de mostre vor fi facturate în contul clientului.

3.Toate comenzile trebuie să fie confirmate fie prin trimiterea pe site-ul web, fie prin e-mail. Orice alt format de transmitere a comenzii nu va fi considerat valabil.

4.Prețurile practicate sunt afișate pe site și sunt valabile până la următoarea actualizare a prețurilor.

5.Bunurile sunt livrate cu bună-credință că nu încalcă nicio lege privind proprietatea intelectuală sau nicio reglementare privind siguranța produselor și a materialelor.

6.Pentru orice țară în care Sagaris nu are o entitate juridică (și, prin urmare, nu este responsabilă pentru procesul de import), costurile vamale, taxele de import și procesele logistice interne vor fi responsabilitatea Clientului. În mod similar, respectarea reglementărilor naționale, a normelor de conformitate, a cerințelor de certificare și a legilor locale va fi, de asemenea, de întreaga responsabilitate a Clientului.

7.Prin plasarea unei comenzi, clientul acceptă condițiile de vânzare, de furnizare și de plată ale firmei. Orice ineficacitate a anumitor condiții nu are niciun impact asupra eficacității celorlalte condiții.

8.Ofertele comerciale prezentate pe site-ul web, în e-mailuri, broșuri sau cataloage nu sunt obligatorii și pot fi revocate de Sagaris în orice moment. Sagaris nu va fi obligată de nicio comandă până la emiterea unei Confirmări de comandă.

9.Odată cu emiterea unei Confirmări de comandă, Clientul nu are dreptul de a anula Comanda, cu excepția cazului în care aceasta figurează în situații în care este acceptată o reclamație.

10.Clientul garantează că angajații sau reprezentanții care plasează comenzi în numele său sunt entități autorizate.

C) Executarea comenzilor

1.Articolele prezentate în cataloagele noastre (în versiuni fizice și digitale) și pe site-ul nostru pot prezenta ușoare modificări de formă sau culoare fără o avertizare prealabilă.

2.Sagaris își rezervă dreptul de a nu efectua satisfacerea imediată a comenzilor din cauza neconfirmării de către client.

3.Datele de livrare estimate nu sunt obligatorii, deoarece transportul este efectuat de către terți.

4.Livrările vor fi efectuate de către agențiile noastre obișnuite de transport. Sagaris nu va fi trasă la răspundere pentru orice întârzieri sau erori după ce bunurile au fost expediate din depozitele noastre. Prin urmare, chiar și atunci când costurile de transport sunt asumate de Sagaris, toate bunurile călătoresc pe riscul propriu al Clientului.

5.Normele privind costurile de expediere sunt comunicate pe site, la adresa www.sagaris.ro, în prima săptămână din ianuarie, odată cu actualizarea CGV.

6.Comenzile procesate online vor afișa costurile de transport aplicabile. Aceste costuri sunt obligatorii, cu excepția cazului în care comanda trebuie să fie manipulată prin scăderea sau adăugarea de bunuri sau trebuie să fie ambalată într-un alt format decât cel standard.

7.Sagaris nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea logo-urilor pe produsele sale comercializate (tipărite sau nu de Sagaris). Clientul este singurul responsabil pentru conformitatea deplină a logo-ului în ceea ce privește cadrul legal național și respectarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală existente.

8.Numărul de produse nepersonalizate poate varia cu până la 3% (în plus sau în minus) în funcție de comanda Clientului. Comenzile nepersonalizate vor fi facturate în cantitatea exactă comandată de către Client.

9.Abaterile cantităților de produse nepersonalizate de până la 3% nu vor face obiectul niciunui fel de compensație din partea Sagaris către Client, aceste abateri fiind înțelese ca standarde de piață.

10.Informațiile privind dimensiunile din catalog și de pe site-urile web ale Sagaris trebuie înțelese ca măsură aproximativă și pot suferi modificări. Materialul, culoarea, designul, starea tehnică, ambalajul articolelor individuale, precum și dimensiunea și tipul unităților de ambalare sunt toate supuse modificărilor pe parcursul anului. Toate aceste modificări nu reprezintă un motiv de reclamație, chiar dacă vor exista abateri în cadrul aceleiași livrări.

11.Contractul de achiziție se concretizează prin confirmarea prin e-mail a comenzii de către Sagaris. Confirmarea comenzii este emisă la transmiterea comenzii pentru produsele nepersonalizate și la aprobarea machetei pentru produsele personalizate. În cazul în care Clientul anulează sau modifică comanda după emiterea Confirmării de Comandă, acesta este obligat să achite valoarea integrală a produsului, costul de personalizare și de transport prezent în comandă.

D) Acceptarea reclamațiilor și returnărilor

1.Reclamațiile sunt acceptate numai dacă sunt trimise prin e-mail. Reclamațiile transmise prin telefon sau în cadrul unor întâlniri față în față nu vor fi acceptate.

2.Reclamațiile sunt acceptate numai dacă sunt depuse în termen de 15 zile de la data primirii bunurilor. După această perioadă, comanda se consideră acceptată.

3.Implicit, returnarea bunurilor este acceptată numai dacă se solicită ridicarea acestora în termen de 15 zile de la primirea bunurilor. Produsele personalizate nu se pot returna decât în cazul în care personalizarea nu este conformă cu „Bunul de tipar” acordat de către client. Returul mărfurilor trebuie să se facă întotdeauna prin intermediul companiilor de transport agreate de Sagaris. Nu se acceptă returnarea bunurilor prin alte canale de transport.

4.Bunurile returnate trebuie să fie expediate înapoi folosind ambalajul original. Colectarea bunurilor returnate va trebui să aibă loc la adresa inițială de livrare.

5.Sagaris nu va avea niciodată responsabilitatea de a interacționa direct cu clienții finali, atât în ceea ce privește litigiile, cât și în ceea ce privește colectarea bunurilor.

6.Reclamațiile privind coletele deteriorate vor fi acceptate numai dacă sunt incluse în dovada de livrare a curierului. Este responsabilitatea clientului să inspecteze bunurile după ce acestea sunt livrate.

7.Reclamațiile privind articolele manipulate și/sau personalizate nu vor fi acceptate în cazul în care manipularea/personalizarea nu a fost efectuată de Sagaris. Este responsabilitatea Clientului să examineze bunurile primite, indiferent de locul de livrare, înainte de orice manipulare sau personalizare.

8.Responsabilitatea de a furniza dovezi care să susțină acceptarea unei reclamații îi revine Clientului. Prin dovezi se înțelege înregistrarea foto sau video a produselor deteriorate sau colectarea de mostre ale acestora. În cazul unei solicitări explicite din partea Sagaris, Clientul are responsabilitatea de a pune la dispoziție întreaga comandă reclamată pentru a fi colectată. Nerespectarea acestor responsabilități se traduce prin neacceptarea reclamației.

9.În cazul comenzilor incomplete, Sagaris poate înlocui bunurile lipsă prin aceeași metodă de expediere utilizată în comanda inițială și nu este obligată în niciun caz să suporte costurile legate de expedierea Express.

10.Reclamațiile privind întârzierile la onorarea comenzii vor fi acceptate numai dacă expedierea mărfii durează mai mult de 48 de ore față de termenul stabilit la momentul aprobării comenzii (atât pentru comenzile nepersonalizate, cât și pentru cele personalizate – rețineți că aprobarea comenzilor personalizate are loc în etapa de aprobare a machetei).

11.Reclamațiile privind mărfurile deteriorate sau lipsă în timpul transportului de către o terță parte vor fi soluționate numai dacă la recepția mărfurilor de către client incidentul este raportat pe bonul de livrare al companiei de transport. În aceste situații, Sagaris nu va purta nicio responsabilitate, ci doar va opera ca entitate de sprijin pentru obținerea unei despăgubiri din partea companiei de transport.

12.Bunurile care nu sunt livrate din cauza absenței Clientului la adresa de livrare sunt plătibile în întregime, fără excepții. Costurile suplimentare de expediere generate de aceste absențe vor fi suportate integral de către Client.

13.Returnările parțiale de bunuri pot conduce la revizuirea prețurilor și a costurilor de transport practicate la efectuarea comenzii, în funcție de sumele efectiv cumpărate de către Client.

14.În cazul în care bunurile returnate nu fac obiectul unei reclamații aprobate, costurile de transport (dus și întors) vor fi suportate de către Client, precum și o taxă de manipulare a bunurilor (5 euro+tva pentru fiecare colet returnat).

15.Existența unei reclamații nu conferă Clientului niciun fel de drept de a întârzia plata scadentă a facturii inițiale. Eventualele note de credit generate de reclamații presupun același termen financiar ca și factura inițială, ceea ce se traduce prin faptul că Clientul plătește mai întâi integral Factura și beneficiază ulterior de efectul Notei de credit.

16.Clientul are dreptul, la cererea sa explicită, să fie plătit pentru o sumă generată de nota de credit. Cu excepția cazului în care acest lucru este solicitat în mod explicit de către Client, notele de credit vor genera o reducere a sumei deschise a Clientului.

17.Orice răspundere datorată reclamațiilor unui client va fi întotdeauna limitată la valoarea facturii asociate reclamației. Sagaris nu va fi niciodată răspunzător pentru orice pierdere comercială, consecutivă sau indirectă generată de o Comandă defectuoasă pentru Client.

18.Garanția generală pentru bunurile comercializate este de 3 luni.

E) Facturarea și condițiile de plată

1.Clienții pot avea dreptul la o linie de credit, sub rezerva unei analize financiare efectuate de către Departamenul Financiar al Carsium Invest SRL. În orice moment al anului, Departamentul Financiar al Carsium Invest SRL își rezervă dreptul de a modifica linia de credit pentru orice client. Aceste modificări vor face obiectul unei comunicări explicite prin email către client.

2.Facturile sunt emise cu periodicitatea convenită și vor fi trimise la adresele de e-mail desemnate de client. Nu se vor emite facturi fizice.

3.Facturile sunt supuse TVA și altor taxe în conformitate cu normele fiscale din țara în care sunt emise.

4.Plățile se efectuează până la data scadentă indicată pe facturi.

5.Datoriile scadente sunt supuse unor dobânzi de întârziere la o rată lunară de 3%. Dobânda va fi percepută prin note de debit percepute lunar cât timp datoria este în curs de corectare.

6.Orice costuri asociate recuperării creditelor pentru datorii anterioare (cum ar fi, dar nu exclusiv, avocați, costuri judiciare, asigurarea creditului, etc…) vor fi suportate de clientul respectiv.

7.Sagaris are dreptul de a solicita plata în avans a bunurilor care au fost personalizate în cadrul companiei sau care sunt importate direct din Asia sau Europa.

8.Sagaris nu își va asuma niciun fel de costuri asociate transferurilor bancare. Prin urmare, plățile efectuate de către Clienți sunt recunoscute la valoarea netă primită în oricare dintre conturile bancare ale Sagaris.

9.Sagaris are dreptul de a suspenda livrările către Clienți în orice moment, dacă oricare dintre normele de plată nu a fost respectată.

10.Toate prețurile prezentate în cataloage, broșuri și pe site-ul web nu includ TVA. Taxa pe valoarea adaugată (TVA) va fi întotdeauna prezentată în facturi.

F) Personalizarea produsului

1.Numărul de produse personalizate poate varia cu până la 3% (în plus sau în minus) în funcție de comanda Clientului. Comenzile personalizate vor fi facturate în cantitatea exactă a produselor personalizate.

2.Abaterile cantităților de produse personalizate de până la 3% nu vor face obiectul niciunui fel de compensație din partea Sagaris către Client, aceste abateri fiind considerate standarde de piață.

3.Comenzile nominative personalizate (în care fiecare articol va avea un decor individual și nominal) vor avea un raport de acuratețe de 100% față de comanda transmisă de către Client.

4.Toate simulările (machete) trebuie să fie aprobate în mod formal de către client prin e-mail sau prin intermediul site-ului. Fără această aprobare formală nu se vor aproba cereri de rambursare a întârzierilor.

5.Toate simulările pot prezenta o abatere de 10% în ceea ce privește poziționarea/plasarea în raport cu tiparul final.

6.Sagaris nu garantează imprimarea exactă a culorilor PMS, în special atunci când se realizează pe obiecte cu alte culori decât culoarea alb.

7.Sigla sau marca care urmează să fie imprimată pe produse trebuie să fie furnizată în format digital vectorial care poate fi editat cu programele Corel Draw (.cdr). În caz contrar, costurile de pregătire a designului și a lucrărilor specifice vor fi facturate clientului în funcție de timpul alocat acestuia. Costul minim pentru prelucrarea fișierelor este de 30 euro+tva.

8.Produsele personalizate pot avea un ambalaj diferit de cel al produselor nepersonalizate fără nicio notificare prealabilă. Solicitările pentru ambalaje speciale trebuie realizate în scris și pot avea costuri suplimentare.

2.Obligațiile clienților

Dacă utilizați site-ul web www.sagaris.ro, sunteți de acord să furnizați informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator. 

În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea site-ului web fără nicio notificare prealabilă.

Serviciul nostru include comunicări cu caracter administrativ și comercial, care vă vor fi trimise din momentul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator.

3.Securitatea datelor personale

Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor și de a va informa cu noutăți și promoții.

Ne obligăm să nu facem publice și să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

4.Realizarea unei comenzi

Comanda se realizează prin adăugarea produselor și, dacă este cazul, a fișierelor pentru personalizare, în coș. După transmiterea comenzii, veți primi o factura proforma pe email, în care veți avea detaliate toate produsele comandate precum și, dacă este cazul, macheta grafică pregătită pentru personalizare. Dacă observați o eroare în comandă și/sau în macheta grafică, sunteți responsabil să ne contactați imediat pentru a anunța eroarea apărută. Dacă aceasta nu se întâmplă, înțelegem că acceptați detaliile comenzii (prețuri, produse, personalizare, date de livrare sau facturare, etc.), așa cum sunt ele scrise. Fișierele pentru personalizare pe care clientul le furnizează către Sagaris trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice specifice fiecărei metode de personalizare în parte. Fișierele care nu sunt conforme, vor fi utilizate pe răspunderea clientului, Sagaris neavând nicio responsabilitate în ceea ce privește rezultatul personalizării.

Acceptarea unei comenzi din partea noastră are loc în momentul în care primești un email cu detaliile comenzii și informațiile de plată. Oferta de produse poate fi retrasă sau modificată în orice moment fără a datora daune sau alte penalități niciunui client. Informațiile despre produsele, serviciile și promoțiile existente sunt afișate pe site și sunt valabile o anumită perioadă de timp, în limita stocului disponibil. Prețurile de pe site-ul web sunt afișate în Euro și nu includ TVA. Facturarea se va realiza în lei, la cursul de vânzare EUR/RON al ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București. Discounturile, reducerile și promoțiile nu se cumulează. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare, valabilă în momentul emiterii comenzii. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei folosind informațiile de facturare furnizate de client.

Dacă plata se realizează prin card bancar, comanda va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către client. Până în acel moment, contravaloarea comenzii va fi blocată în contul clientului, nefiind transferată în conturile SC Carsium Invest SRL. Plata prin transfer bancar (ordin de plată) se face numai pe baza emiterii unei facturi proforme care va fi primită prin email. În acest caz, produsele vor fi rezervate în stoc timp de 24 de ore până la confirmarea plății de către bancă. Dacă plata nu este confirmată, rezervarea comenzii se va șterge din sistem. Ne rezervăm dreptul să cerem plata integrală în avans pentru obiectele promoționale care presupun personalizare.

Avem dreptul de a refuza orice comandă. La refuzarea unei comenzi veți fi înștiințat prin email sau telefonic. Vom putea refuza o comandă dacă:

 • nu avem pe stoc produsul comandat
 • plata dumneavoastră nu a fost finalizată în cazul plății online cu cardul bancar
 • sunteți suspect de fraudă
 • a fost o eroare legată de prețul sau descrierea produsului
 • nu sunteți eligibil pentru a face o comandă (nu aveți vârsta legală, ați făcut în trecut comenzi pe care nu le-ați ridicat, datele furnizate nu au fost corecte, etc.)

Garanția produselor: Produsele comercializate în magazinul nostru online beneficiază de o garanție de 6 luni, în funcție de produs. Garanția se oferă doar pentru defecte de fabricație și nu pentru defecte apărute în urma folosirii necorespunzătoare a produselor. Pentru reparații, clientul trebuie să ne trimită produsul prin curier rapid, suportând taxele de transport tur-retur. Produsele la care se constată că aveau defecte de fabricație și nu pot fi reparate, pot fi înlocuite cu alt produs identic sau similar. Dacă nici acest lucru nu este posibil, contravaloarea produsului, fără taxele de transport, va fi înapoiată clientului.

Înregistrarea ca utilizator: Prin înregistrarea ca utilizator veți fi solicitați să vă introduceți o adresă de e-mail valabilă, după care veți primi pe această adresă un email cu o parolă. Sunteți responsabil de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca utilizator al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră. În cazul în care apare o activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator sunteți de acord să ne informați imediat.

Declinarea de responsabilități: Informațiile utilizate la descrierea produselor și serviciilor disponibile pe site-ul web (texte, imagini, greutate produse, caracteristici, stocuri, mărimi, prezentări video, etc.) nu reprezintă o obligativitate contractuala din partea SC Carsium Invest SRL, acestea au titlu de prezentare. Aici pot apărea și alte accesorii care nu sunt incluse în prețul produselor respective. Pot exista mici diferențe între fotografiile produselor afișate pe site față de produsele reale (culoare, nuanțe, etc.), diferențe ce pot depinde de specificațiile tehnice și de reglajele monitorului utilizat. SC Carsium Invest SRL încearcă să păstreze acuratețea informațiilor. Totuși, SC Carsium Invest SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este exact, complet, actualizat sau lipsit de erori și nu poate fi făcută responsabilă în cazul în care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.

Prin intermediul www.sagaris.ro, aveți posibilitatea să solicitați corectarea greșelilor apărute pe acest site, dacă este cazul. Nu vom fi responsabili în fața niciunei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest website. De asemenea, nu vom fi responsabili pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi. Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Copyright: Intregul conţinut al site-ului web www.sagaris.ro – imagini, texte, grafici, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date – este proprietatea SC Carsium Invest SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul SC Carsium Invest SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Sigla și imaginile de pe www.sagaris.ro nu pot fi folosite în legătură cu produse sau servicii care nu aparțin www.sagaris.ro sau SC Carsium Invest SRL, într-o manieră care să creeze confuzie printre clienți sau care să discreditze www.sagaris.ro sau SC Carsium Invest SRL. SC Carsium Invest SRL garantează utilizatorului accesul limitat, în scop personal, pe site-ul www.sagaris.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca, modifica total sau parțial, reproduce total sau parțial site-ul web, fără acordul în scris al SC Carsium Invest SRL. De asemenea, este interzisă folosirea link-urilor către www.sagaris.ro prin care conținutul acestuia apare deformat sau incomplet.

Promoții și concursuri: SC Carsium Invest SRL stabilește singură regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului web www.sagaris.ro și a partenerilor de afișare reclame. Promoțiile sunt valabile așa cum sunt ele definite pe site-ul web www.sagaris.ro (durată, stoc disponibil, etc.). Nu putem garanta disponibilitatea pe stoc a produselor aflate la promoție. Promoția se poate întrerupe sau anula în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

Produsele comercializate: www.sagaris.ro este un magazin online de obiecte promotionale. Produsele comercializate sunt obiecte promotionale. Clienții vor cumpăra obiectele promoționale listate pe site-ul web în scopul pentru care acestea au fost prezentate. SC Carsium Invest SRL nu este responsabilă de erorile de măsurare, indicare, afișare, etc. ale produselor comercializate sau de prejudiciile financiare produse de aceste erori. Imaginile prezentate la fiecare produs sunt informative. Datorită procedeelor tehnologice de fabricare a obiectelor promoționale de către producătorii externi, pot apărea diferențe de culoare în cadrul unui singur lot, iar clientul a luat la cunoștință acest lucru în momentul plasării comenzii și nu poate refuza o comandă din acest motiv.

Dreptul de proprietate asupra fișierelor care se vor personaliza: SC Carsium Invest SRL nu pretinde proprietatea asupra conținutului fișierelor pe care utilizatorul sau clientul le încarcă pentru serviciile noastre de personalizare. Clientul este exclusiv responsabil pentru fișierele încărcate pe www.sagaris.ro sau transmise prin email la adresa: [email protected]. Prin faptul că utilizează serviciile de personalizare a produselor, utilizatorul sau clientul garantează că pentru fiecare fișier (imagini, texte, etc.) are toate permisiunile necesare, inclusiv drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală să distribuie, să transfere și să stocheze și/sau să le facă disponibile ca parte a serviciilor de personalizare oferite de www.sagaris.ro. Prin încărcarea fișierelor în cadrul personalizării produselor, utilizatorul sau clientul este de acord să nu transfere, distribuie sau să stocheze fișiere care:

 • sunt obscene, defăimătoare, calomnioase, profane, indecente sau ilegale
 • conțin pornografie infantilă
 • promovează rasismul, violența sau ura
 • sunt false sau înșelătoare
 • încalcă sau însușesc drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, inclusiv drepturile de protecție a datelor cu caracter personal și/sau orice alt tip de drepturi
 • încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă
 • constituie “discurs de ură” indiferent dacă se adresează unui individ sau unui grup și dacă se bazează pe rasă, sex, naționalitate, apartenență religioasă, orientare sexuală sau limbă a unui astfel de individ sau grup.

Greșeli de redactare: www.sagaris.ro și furnizorii săi externi nu își asumă nicio responsabilitate pentru greșelile de redactare sau afișare pe site-ul web, în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini, etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în bazele noastre de date sau afișate eronat, iar livrarea nu s-a efectuat, SC Carsium Invest SRL își rezervă dreptul de a anula livrarea produsului respectiv și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Taxe suplimentare: Prețul final plătit de client este format din prețul produsului plus prețul personalizării, iar dacă este cazul și cheltuielile de livrare (pentru comenzile sub 500 euro+TVA). Pentru comenzile de obiecte promotionale voluminoase (exemplu, dar fără a se limita la acestea, de obiecte promotionale voluminoase: tricouri, hanorace, notesuri, agende, umbrele, calendare, etc.) transportul va fi plătit de către client, indiferent de valoarea comenzii. În cazul în care se dorește personalizarea unui număr mai mic de produse decât minimul afișat pe website, prețul personalizării este de 30 euro+TVA/poziție.

Dispute și conflicte: Orice conflict apărut între SC Carsium Invest SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor de judecată românești.

Acceptați și înțelegeți că:

 • orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente
 • SC Carsium Invest SRL are dreptul de a-și selecta clienții
 • nu oferim niciun fel de garanție că serviciul va fi potrivit cerințelor dvs. sau că serviciul va fi sigur și fără erori
 • serviciul poate fi întrerupt de administratorii lui în orice moment fără o înștiințare prealabilă – sunteți direct responsabili de orice activitate și/sau conținut pe care îl afișați în magazinul online
 • forța majoră exonerează partea care o invocă în condițiile legii

Nu suntem responsabili și nu putem fi ținuți responsabili în niciun fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă și/sau problemă, de orice natură, ca urmare a folosirii site-ului web www.sagaris.ro.

Experiență relevantă

Am personalizat peste 3.000.000 de obiecte promoționale

Preț competitiv

Import direct pentru toate obiectele promoționale

Livrare rapidă

Expediem în cel mai scurt timp toate comenzile tale

Mii de produse

Sigur găsești varianta potrivită pentru firma ta