Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Respectarea dreptului la confidențialitate a datelor cu caracter personal.

SC Carsium Invest SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brates nr. 5, ap. 6, punct de lucru în Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 1, înregistrat la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/758/2011, Cod Unic de Înregistrare: RO 28253283, prelucrează date cu caracter personal furnizate de către utilizatori sau clienți în scopul derulării activității prin intermediul magazinului online www.sagaris.ro.

SC Carsium Invest SRL respectă dreptul la confidențialitate. Această politică rezumă informațiile identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul site-ului web și modul în care putem utiliza aceste date. SC Carsium Invest SRL va culege numai informații pe care utilizatorul sau clientul le oferă în mod voluntar.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, numărul de telefon, adresa de email, adresa sau alte date în măsura în care acestea sunt trimise de către vizitator prin intermediul formularului de comandă sau prin înregistrarea unui cont nou pe www.sagaris.ro. În cadrul paginii personale a utilizatorului (Contul meu) de pe site-ul www.sagaris.ro, utilizatorul are posibilitatea să adauge informații suplimentare, precum adresa alternativă de e-mail, etc. Atunci când utilizatorul sau clientul plasează o comandă, furnizează informații precum: produsul dorit, nume și prenume, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de SC Carsium Invest SRL în măsura în care aceste date sunt comunicate de utilizator sau client prin telefon.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

SC Carsium Invest SRL prin site-ul www.sagaris.ro colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

-în scopul vânzării online de produse în urma comenzii primite de la client

-crearea și administrarea paginii personale de utilizator (Contul meu) în cadrul site-ului web

-în scopul soluționării problemelor de orice natură referitoare la o comandă, produse și servicii

-asigurarea serviciilor de suport pentru răspunderea la întrebările utilizatorului sau clientului referitoare la comenzi, produse și servicii

-în scop de marketing, pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor și serviciilor oferite

-în scop de marketing și remarketing – prin folosirea anumitor date ale utilizatorului sau clientului pentru a identifica comportamentul acestuia în site-ul web și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite

-în anumite situații, putem derula activitățile de marketing pentru interesul nostru legitim de a promova site-ul web www.sagaris.ro și activitatea noastră comercială. În orice situație în care folosim informații privind utilizatorul sau clientul pentru interesul nostru legitim, luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorului sau clientului să nu fie afectate.

-în scopul protecției site-ului web www.sagaris.ro și a utilizatorilor site-ului web www.sagaris.ro față de atacuri cibernetice

-în scopul prevenirii și detectării tentativelor de fraudă, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente

Cât se păstrează datele cu caracter personal

În cazul utilizatorilor sau clienților care și-au creat un Cont personal pe site-ul web www.sagaris.ro, SC Carsium Invest SRL păstrează datele cu caracter personal cât timp aceștia au contul activ în site-ul www.sagaris.ro.

În cazul utilizatorilor care au înaintat o comandă fără Cont personal pe site, datele cu caracter personal se păstrează timp de 1 an de la furnizarea lor către SC Carsium Invest SRL.

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, urmând ca SC Carsium Invest SRL să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele cu caracter personal

SC Carsium Invest SRL poate transmite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

-furnizorilor serviciilor de curierat

-furnizorilor serviciilor de plată

-furnizorilor serviciilor IT

-furnizorilor serviciilor de marketing și remarketing (Ex: Google Analytics, Google AdWords, Facebook, etc.)

-autorităților statului (inclusiv, dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală, etc.), ca urmare a unei obligații legale a vânzătorului.

Accesul la datele cu caracter personal ale utilizatorilor sau clienților de către persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele cu caracter personal

SC Carsium Invest SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități din Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele cu caracter personal, ne puteți contacta folosind adresa de e-mail [email protected].

Drepturi

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, orice utilizator sau client are următoarele drepturi:

DREPTUL LA INFORMARE ȘI ACCES

Orice utilizator sau client are dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă datele lui cu caracter personal sunt prelucrate. În cazul în care datele personale sunt prelucrate, acesta are dreptul de a solicita accesarea acestora prin a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

DREPTUL LA RECTIFICARE

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a solicita rectificarea datelor sale cu caracter personal incorecte și poate completa datele incomplete când va considera necesar.

“DREPTUL DE A FI UITAT” SAU DREPTUL LA ȘTERGERE

Utilizatorul sau clientul are dreptul, în condițiile legii, de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal.

DREPTUL LA RESTRICTIONARE

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și prelucrate de către SC Carsium Invest SRL doar în anumite scopuri.

DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal în cauză a fost efectuată pe baza consimțământului.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate. Acesta are dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea SC Carsium Invest SRL.

DREPTUL LA OPOZIȚIE

Utilizatorul sau clientul are dreptul să se opună oricând față de prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către www.sagaris.ro, în special în scop de marketing direct. Acesta poate solicita încetarea prelucrării datelor în interesul nostru legitim. În urma solicitării, SC Carsium Invest SRL se angajează să nu mai prelucreze date cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea de date cu caracter personal în cauză este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

Utilizatorul sau clientul are dreptul de a depunde oricând o plângere către SC Carsium Invest SRL sau către autoritatea competentă privind protecția datelor: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Fără a va afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Experiență relevantă

Am personalizat peste 3.000.000 de obiecte promoționale

Preț competitiv

Import direct pentru toate obiectele promoționale

Livrare rapidă

Expediem în cel mai scurt timp toate comenzile tale

Mii de produse

Sigur găsești varianta potrivită pentru firma ta